Polly Round Pipe – Čvrsta voćarska creva sa kapljačima

Polly pipe su creva sa cilindričnim kapaljkama za ravne, kao i za terene sa nagibom. Creva se koriste za različite poljoprivredne kulture, one poseduju kapaljke sa dvostrukom perforacijom što poboljšava samo navodnjavanje.

Četiri emisione rupe smeštene u suprotnom položaju rade po principu ravnomernog navodnjavanja korena biljaka „kap po kap“, održavaju vlažnost zemljišta, sprečavaju unošenje nečistoća, lako se polažu i efikasno navodnjavaju biljku sa manjom količinom vode.

Opis

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Tip kapaljke: integralni,okrugli sa dvostrukom perforacijom, PC kapljač
Razmak kapaljke u cm: 20cm, 25cm, 30cm, 33cm, 40cm i 50cm
Debljina zida u mm: 0.9mm, 1mm, i 1.1mm
Brzine protoka kapaljke u lph: Ø16mm – 2l i 4l Ø20 – 2l i 4l
Prečnici cevi u mm: Ø16 i Ø20
Dužine kotura: Ø16 – 400m; 300m; 200m Ø20 – 300m; 200m

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

 • Dvostruka perforacija kapaljke omogućava stalan protok zbog veće filtracije.
 • Creva su otporna na UV zračenje, robusna su i izdržljiva.
 • Kapaljka sa četiri emisiona otvora u suprotnom položaju sprečava unošenje nečistoća, sprečava se stvaranja sedimenata unutar lavirinta.
 • Visoka otpornost na hemikalije i đubriva.
 • Ulazni filter kapaljke smanjuje rizik od začepljenja uzrokovanog upotrebom teških voda.
 • Kompenzacija pritiska kapaljke je omogućena silikonskom membranom, koja održava konstantan protok kada radni pritisak varira.
 • Pogodan za navodnjavanje višesezonskih useva, za ravne terene i terene sa nagibima i nepravilnom topografijom.

POLJE PRIMENE

 • Broj godišnjih doba: višegodišnji
 • Topografija: ravne površine, i pod nagibom većim od 3%
 • Tipovi zemljišta: sve
 • Vrste primena:
  • Za proizvodnju voćarskih i povrtarskih kultura
  • Kod sistema za navodnjavanje na otvorenom kao i u staklenicima,plastenicima
  • Međuredni usevi
  • Za uzgoj cveća
  • Vinogradi
  • Rasadnici
  • Maslinici