Privredno društvo za proizvodnju proizvoda od plastike
Pollino Plast D.O.O.
22310 Šimanovci, Industrijska bb

PIB: 107417669 Matični broj: 20797916

Dir.: Goran Stanarević
mob. tel.: +381 63 237 111

email: info[at]pollinogroup.com