Polly aqua tape 22 mm

POLLY AQUA traka je kontinuirani lavirint sa kapljacima idealan za mali razmak izmedu povrtarskih kultura na otvorenom polju.  Stoga smanjena udaljenost izmedu tacaka kapljaca i mala brzina protoka garantuje odlicne preformanse i na veoma zahtevnom tlu.

SKU: Polly aqua tape 22 mm Category:

Opis

POLLY AQUA traka je kontinuirani lavirint sa kapljacima idealan za mali razmak izmedu povrtarskih kultura na otvorenom polju.  Stoga smanjena udaljenost izmedu tacaka kapljaca i mala brzina protoka garantuje odlicne preformanse i na veoma zahtevnom tlu.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI 

• Kapljac se pravi mehanickim prosecanjem da bi se smanjio upad mahanickih necistoca.
• Odlicna otpornost na pritisak i na minimalnim debljinama.
• Odlicna otpornost pri procesu zatezanja.
• Konkretni dizajn lavirinta omogucava pri velikim duzinama dobijanje maksimalne ujednacenosti protoka.
• Odlicne performanse u pogledu navodnjavanja cak i u ranim ciklusima razvoja.
• Dvostrani plavi marker odreduje stranu pri postavljanju.