POLLY AQUA traka je kontinuirani lavirint sa kapljačima idealan za mali razmak između povrtarskih kultura na otvorenom polju. Stoga smenjena udaljenost između tačaka kapljača i mala brzina protoka garantuje odlične performanse i na veoma zahtevnom tlu.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI 

• Kapljač se pravi mehaničkim prosecanjem da bi se smanjio upad mahaničkih nečistoća.
• Odlična otpornost na pritisak i na minimalnim debljinama.
• Odlična otpornost pri procesu zatezanja.
• Konkretni dizajn lavirinta omogućava pri velikim dužinama dobijanje maksimalne ujednačenosti protoka.
• Odlične performanse u pogledu navodnjavanja čak i u ranim ciklusima razvoja.
• Dvostrani plavi marker određuje pravu stranu izlaznih kapljača pri postavljanju.

UPUTSTVO ZA POSTAVKU TRAKE
POSTAVITI TRAKU GORE OKRENUTU

• Da bi ste sprečili oštećenje na trakama za navodnjavanje proverite ispravnost opreme za postavku i otklonite eventualna oštećenja na njoj i nemojte prelaziti teškom mehanizacijom.
• Temeljno isperite glavne i sekundarne vodove pre spajanja na trake za navodnjavanje.
• Pravilan dizajn sistema je važan. Konsultujte POLLINO uputstvo za projektovanje navodnjavanja ili kvalifikovanog projektanta sistema za navodnjavnje.
• Obavezno primenite odgovarajuća sredstva u cilju sprečavanja oštećenja od strane insekata, glodara, štetočina …
• Odgovarajuća filtracija i hemijski tretman vode se preporučuje za dugoročno i uspešno korišćenje sistema.
• Koristite samo vodotopiva đubriva i pre gašenja isperite sisteme.
• Ukoliko se ne preduzmu odgovarajuće mere predostrožnosti, može doći do prodora korena u trake.

 

Polly aqua tape/ protok po metru u odnosu na razmak kapljača

Polly aqua tape/ protok po metru u odnosu na razmak kapljača

Polly aqua tape 22 mm – preporucena dužina u metrima po E.U. standardu