POLLY AQUA traka je kontinuirani lavirint sa kapljacima idealan za mali razmak izmedu povrtarskih kultura na otvorenom polju.  Stoga smanjena udaljenost izmedu tacaka kapljaca i mala brzina protoka garantuje odlicne preformanse i na veoma zahtevnom tlu.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI 

• Kapljac se pravi mehanickim prosecanjem da bi se smanjio upad mahanickih necistoca.
• Odlicna otpornost na pritisak i na minimalnim debljinama.
• Odlicna otpornost pri procesu zatezanja.
• Konkretni dizajn lavirinta omogucava pri velikim duzinama dobijanje maksimalne ujednacenosti protoka.
• Odlicne performanse u pogledu navodnjavanja cak i u ranim ciklusima razvoja.
• Dvostrani plavi marker odreduje stranu pri postavljanju.

UPUTSTVO ZA POSTAVKU TRAKE
POSTAVITI TRAKU SA OZNAKOM OKRENUTOM NA GORE

• Da bi ste sprec:ili ostecenje na trakama za navodnjavanje proverite ispravnost opreme za postavku i otklonite eventualna ostecenja na njoj i nemojte prelaziti teskom mehanizacijom.
• Temeljno isperite glavne i sekundarne vodove pre spajanja na trake za navodnjavanje.
• Pravilan dizajn sistema je vafon. Konsultujte POLLINO upustvo za projektovanje navodnjavanja iii kvalifikovanog projektanta sistema za navodnjavnje.
• Obavezno primenite odgovarajuca sredstva u cilju sprecavanja ostecenja od strane insekata, glodara, stetocina …
• Odgovarajuca filtracija i hemijski tretman vode se preporucuje za dugorocno i uspesno koriscenje sistema.
• Koristite samo vodotopiva dubriva i pre gasenja isperite sisteme
• Ukoliko se ne preduzmu odgovarajuce mere predostroznosti, moze doci do prodora korena u trake.

 

Polly aqua tape/ protok po metru u odnosu na razmak kapljaca

Polly aqua tape/ protok po metru u odnosu na razmak kapljaca

Polly aqua tape 22 mm – preporucena duzina u metrima po E.U. standardu