Polly aqua tape 16 mm

POLLY AQUA traka je kontinuirani lavirint sa kapljačima idealan za mali razmak između povrtarskih kultura na otvorenom polju. Stoga smenjena udaljenost između tačaka kapljača i mala brzina protoka garantuje odlične performanse i na veoma zahtevnom tlu.

SKU: Polly aqua tape 16 mm Category:

Description

POLLY AQUA traka je kontinuirani lavirint sa kapljačima idealan za mali razmak između povrtarskih kultura na otvorenom polju. Stoga smenjena udaljenost između tačaka kapljača i mala brzina protoka garantuje odlične performanse i na veoma zahtevnom tlu.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI 

• Kapljač se pravi mehaničkim prosecanjem da bi se smanjio upad mahaničkih nečistoća.
• Odlična otpornost na pritisak i na minimalnim debljinama.
• Odlična otpornost pri procesu zatezanja.
• Konkretni dizajn lavirinta omogućava pri velikim dužinama dobijanje maksimalne ujednačenosti protoka.
• Odlične performanse u pogledu navodnjavanja čak i u ranim ciklusima razvoja.
• Dvostrani plavi marker određuje pravu stranu izlaznih kapljača pri postavljanju.